– Đánh giá và nghiên cứu quy mô cùng tình hình hoạt động của doanh nghiệp
– Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất định hướng phát triển các kênh truyền thông phù hợp với doanh nghiệp.
Phân tích chi tiết tệp khách hàng tiềm năng (về nhân khẩu học, hành vi, thói quen,…) cho sản phẩm/dịch vụ.
Thu thập bộ từ khóa phù hợp với từng lĩnh vực yêu cầu và bám sát hành vi tìm kiếm của khách hàng.
Xây dựng và đề xuất content plan tương thích với từng kênh và với hành vi người xem.

Xây dựng và hệ thống các kênh official theo tiêu chuẩn: Fanpage Facebook, kênh Zalo chính thức cho doanh nghiệp, TikTok doanh nghiệp, Instagram,…
Sáng tạo các ý tưởng thu hút, bắt đúng tâm lý của khách hàng và phù hợp với đa dạng nền tảng bao gồm Facebook, Zalo OA.
– Xây dựng và sản xuất hàng loạt bài đăng chuẩn SEO content trên đa dạng các nền tảng.
Thiết kế bộ hình ảnh độc đáo, tương thích với tỷ lệ vàng của từng nền tảng.
Set up và liên tục tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên đa dạng nền tảng theo từng mảng ngân sách.
Xây dựng các kịch bản review, quảng bá sản phẩm phù hợp với từng KOL/KOC cho từng lĩnh vực.

– Liên tục cập nhật và trao đổi thực tế.
– Tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ.
– Báo cáo cuối kỳ tổng kết hiệu quả quảng cáo + seeding và đánh giá tốc độ phát triển các kênh truyền thông.
Lập bản kế hoạch phân bổ ngân sách tối ưu nhất với tình hình cho giai đoạn kế tiếp dựa trên dữ liệu thực chạy.

Hạng mục công việc

Standard

Ngân sách quảng cáo
dưới 20 triệu

Advanced

Ngân sách quảng cáo
từ 20 triệu đến 50 triệu

Entrepreneurs

Ngân sách quảng cáo
trên 50 triệu

Nghiên cứu, phân tích tiềm năng và định hướng phát triển các kênh 1 bản nghiên cứu 1 bản nghiên cứu 1 bản nghiên cứu
Lập bản kế hoạch tối ưu ngân sách cho từng hạng mục và kênh < 3 bản kế hoạch < 3 bản kế hoạch Không giới hạn
Phân tích chi tiết tệp khách hàng tiềm năng 3 – 4 nhóm TA 5 – 6 nhóm TA Không giới hạn
Phân tích và thu thập từ khóa phù hợp với từng lĩnh vực < 15 từ khóa < 25 từ khóa Không giới hạn
Đề xuất content plan tương thích với từng kênh truyền thông < 3 bản kế hoạch < 4 bản kế hoạch Không giới hạn
Xây dựng Fanpage Facebook tiêu chuẩn 1 fanpage official 1 fanpage official Không giới hạn
Thiết lập kênh Instagram cho doanh nghiệp 1 kênh Instagram 1 kênh Instagram Không giới hạn
Xây dựng kênh Zalo official account 1 kênh OA doanh nghiệp 1 kênh OA doanh nghiệp Không giới hạn
Thiết lập kênh Instagram cho doanh nghiệp 1 kênh Tiktok 1 kênh Tiktok Không giới hạn
Sáng tạo và sản xuất bài đăng chuẩn SEO trên fanpage Facebook (content và hình ảnh) < 8 bài < 15 bài Không giới hạn
Đồng sáng tạo và sản xuất bài đăng chuẩn SEO trên fanpage Instagram (content và hình ảnh) < 8 bài < 15 bài Không giới hạn
Đồng sáng tạo và sản xuất bài đăng chuẩn SEO trên kênh Zalo OA (content và hình ảnh) < 8 bài < 15 bài Không giới hạn
Sáng tạo kịch bản KOC/KOL nhằm quảng bá 5 kịch bản review 9 kịch bản review Không giới hạn
Booking KOC/KOL theo ngành hàng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Định hình và kiểm soát chất lượng video review của KOL Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Set up và tối ưu quảng cáo theo từng mảng ngân sách < 15 chiến dịch < 25 chiến dịch Không giới hạn
Thiết lập kịch bản, xây dựng nội dung seeding trên các nhóm 100 lượt seeding 200 lượt seeding Không giới hạn
Bố trí chuyên viên hỗ trợ liên tục 1 chuyên viên 1 chuyên viên chính
1 chuyên viên phụ
Không giới hạn
Hỗ trợ đến cuối tuần Thứ 2 – Thứ 7 Thứ 2 – sáng Chủ Nhật Thứ 2 – sáng Chủ Nhật
Báo cáo kết quả định kỳ 1 bản báo cáo 2 bản báo cáo 4 bản báo cáo
Báo cáo tổng kết hiệu quả quảng cáo + seeding và đánh giá tốc độ phát triển các kênh Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng
Lập bản kế hoạch phân bổ ngân sách tối ưu nhất cho giai đoạn kế tiếp dựa trên kết quả thực chạy 1 bản dự báo 1 bản dự báo chi tiết 1 bản dự báo chi tiết

Giá 1 tháng

15.999.999đ

22.999.999đ

Liên hệ

Giá 3 tháng

12.999.999đ x 3

17.999.999đ x 3

Liên hệ

  • Đây là báo giá cơ bản – vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp hơn với doanh nghiệp
  • Ngân sách chạy quảng cáo sẽ được chuyển khoản trước và sử dụng thẻ của doanh nghiệp
  • Chưa bao gồm thuế VAT và phí nền tảng