– Phân tích và đánh giá các tiềm năng phát triển truyền thông của doanh nghiệp
– Nghiên cứu về thị trường và khoanh vùng khách hàng mục tiêu
– Phân tích các đối thủ cạnh tranh chính
– Lập bản kế hoạch marketing toàn diện và hợp lí nhất cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại

– Đề xuất các định hướng phát triển các phương án về gói sản phẩm và triển khai dịch vụ,…tối ưu nhất cho doanh nghiệp
– Xây dựng và đề xuất content plan chi tiết, tương thích với từng nền tảng và phù hợp với từng giai đoạn triển khai chiến dịch
– Lập kế hoạch phân bổ ngân sách tối ưu với từng nền tảng quảng cáo và giai đoạn triển khai
Thiết lập và bố trí các kênh truyền thông chính của doanh nghiệp trên đa dạng các nền tảng: Facebook, Zalo, Instagram,…
Sáng tạo các ý tưởng thu hút, bắt đúng tâm ý của khách hàng mục tiêu

Nghiên cứu các hoạt động, phạm vi bán hàng của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại
Phân tích và đánh giá ưu, nhược điểm trong các hoạt động sale của doanh nghiệp
Đề xuất các phương án tiềm năng và xây dựng các chương trình bán hàng tối ưu chi phí và hiệu quả
Xây dựng chiến lược và đào tạo các kịch bản bán hàng hiệu quả nhất, bắt kịp hành vi mua sắm của khách hàng
Triền khai các chương trình bán hàng theo chiến lược và kịch bản đã đề xuất
Quản lý và kiểm soát chất lượng, thường xuyên đo lường hiệu quả hoạt động bán hàng

– Xây dựng và đề xuất các chương trình, chính sách mới dành cho từng đối tượng nhằm thu hút khách hàng
– Thiết lập đa dạng các hội nhóm kín, thân mật dành cho các nhóm khách hàng
– Tích cực trao đổi và thu thập thêm thành viên tham gia vào hội nhóm
– Bố trí các kênh chăm sóc khách hàng trên đa dạng hình thức: Telemarketing, Zalo group, thẻ thành viên, tích điểm,…
Định hướng và xây dựng các chương trình hậu mãi và khuyến mãi cho khách hàng thân quen với doanh nghiệp

– Liên tục cập nhật và trao đổi thực tế
– Tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ
Báo cáo cuối kỳ tổng kết hiệu quả
Lập bản kế hoạch phân bổ ngân sách tối ưu nhất với tình hình cho giai đoạn kế tiếp dựa trên dữ liệu thực chạy

Hạng mục công việc

Standard

Ngân sách quảng cáo
dưới 40 triệu

Advanced

Ngân sách quảng cáo
từ 40 triệu đến 100 triệu

Entrepreneurs

Ngân sách quảng cáo
trên 100 triệu

Thiết lập và triển khai chiến lược Marketing toàn diện:

Phân tích các tiềm năng phát triển truyền thông của doanh nghiệp 1 bản phân tích chung 1 bản phân tích chung 1 bản phân tích chung
Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ 1 bản nghiên cứu 1 bản nghiên cứu Không giới hạn
Phân tích và đánh giá tệp khách hàng mục tiêu (nhân khẩu học, hành vi, thói quen,…) 1 bản nghiên cứu 1 bản nghiên cứu Không giới hạn
Đề xuất định hướng phát triển các phương án về gói sản phẩm và triển khai các dịch vụ, chương trình bán hàng,… < 5 sản phẩm chính < 8 sản phẩm chính Không giới hạn
Đề xuất content plan tương thích với từng nền tảng và giai đoạn triển khai 1 bản kế hoạch 1 bản kế hoạch Không giới hạn
Lập kế hoạch phân bổ ngân sách tối ưu với từng nền tảng và giai đoạn triển khai 1 bản kế hoạch 1 bản kế hoạch Không giới hạn
Thiết lập các kênh truyền thông chính trên đa dạng nền tảng < 2 kênh < 4 kênh Không giới hạn
Sáng tạo và sản xuất nội dung tương thích với từng kênh và nền tảng < 15 bài < 25 bài Không giới hạn
Triển khai hàng loạt chiến dịch quảng cáo theo từng mảng ngân sách và giai đoạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

Triển khai hoạt động Sale:

Nghiên cứu và phân tích các hoạt động, phạm vi bán hàng của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại 1 bản phân tích chung 1 bản phân tích chung 1 bản phân tích chung
Phân tích và đề xuất các phương án, chương trình bán hàng tiềm năng < 2 phương án < 3 phương án Không giới hạn
Xây dựng và đào tạo các kịch bản bán hàng hiệu quả nhất và bắt kịp hành vi mua sắm của khách hàng < 2 kịch bản < 5 kịch bản Không giới hạn
Triển khai các chương trình bán hàng theo kịch bản Liên tục Liên tục Liên tục
Giám sát, kiểm soát chất lượng và đo lường hoạt động bán hàng Liên tục Liên tục Liên tục

Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng:

Đề xuất và xây dựng các chương trình, chính sách mới dành cho từng đối tượng khách hàng < 2 phương án < 3 phương án Không giới hạn
Thiết lập các hội nhóm kín, thân mặt dành cho các nhóm khách hàng < 3 nhóm mỗi kênh < 5 nhóm mỗi kênh Không giới hạn
Bố trí các kênh chăm sóc khách hàng trên đa dạng hình thức: Tele marketing, Zalo group,… Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Định hướng và xây dựng các chương trình hậu mãi và khuyến mãi cho khách hàng thân quen < 2 phương án < 3 phương án Không giới hạn
Xây dựng hệ thống tích điểm và đổi điểm hiện đại và tối ưu trải nghiệm người dùng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Liên tục triển khai các hoạt động tư vấn, chăm sóc và khai thác khách hàng thông qua đa kênh Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

Giá 1 tháng

39.999.999đ

46.999.999đ

Liên hệ

Giá 3 tháng

34.999.999đ x 3

41.999.999đ x 3

Liên hệ

  • Đây là báo giá cơ bản – vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp hơn với doanh nghiệp
  • Ngân sách chạy quảng cáo sẽ được chuyển khoản trước và sử dụng thẻ của doanh nghiệp
  • Chưa bao gồm thuế VAT và phí nền tảng