GeneStory
Hành trình giải mã
gene người Việt Nam

Việt Nam là nước đông dân thứ 15 trên thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền cho người Việt chủ yếu dựa trên các thông tin di truyền từ các cơ sở dữ liệu gen hiện có với chỉ một số ít thông tin về người Việt. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về gen cho người Việt là vô cùng cần thiết, góp phần diễn giải đúng các biến dị di truyền đặc trưng cho quần thể người Việt.

GeneStory tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu về gen cho người Việt ở quy mô lớn nhất hiện nay. Dữ liệu này sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu tương quan trên toàn hệ gen, cho các bệnh di truyền và thuốc dựa trên gen, mở đường cho nghiên cứu và ứng dụng trong Y học chính xác tại Việt Nam.

Hiểu được tầm quan trọng của giải mã gene, D.A.T tự hào là đơn vị duy nhất đồng hành cùng GeneStory mang sứ mệnh tốt đẹp của họ đến với nhiều người Việt hơn. Bằng việc nỗ lực phân phối thông tin tới tệp khách hàng tiềm năng, dịch vụ giải mã gene của GeneStory ngày càng được biết đến và nhiều người bắt đầu tin tưởng và sử dụng dịch vụ giải mã gene tại đây hơn. Cùng GeneStory, D.A.T đã nỗ lực không ngừng lan truyền để giúp con người hiểu rõ hơn về gen và tầm quan trọng của việc giải mã chúng.

Được đồng hành cùng GeneStory – một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giải mã gen tại Việt Nam, D.A.T tự hào không chỉ là một đối tác mà là một phần tiếp bước trong việc lan truyền sứ mệnh tốt đẹp tới cộng đồng người Việt Nam, và sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đem lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng và xã hội.